23 maja 2024

Gdzie potrzebne jest oświetlenie ewakuacyjne?

oświetlenie awaryjne

Wielu inwestorów gubi się w gąszczu przepisów mówiących o tym, w co budynek powinien być bezwzględnie wyposażony. Jednym z problemowych elementów jest oświetlenie ewakuacyjne. O tym, jakie warunki powinno ono spełniać i gdzie nie może go zabraknąć, określają odpowiednie zapisy i Polskie Normy.

Gdzie obowiązkowe?

Budynku użyteczności publicznej i domy wielorodzinne, które mają charakter budynków zamieszkania zbiorowego to przykłady obiektów, które obowiązkowo musza być wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. Bezwzględnie powinno ono zostać zamontowane również w budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz każde pomieszczenie, w którym jednorazowo przebywa więcej niż 200 osób.
Obowiązkowo oświetlenie ewakuacyjne powinno występować również w obiektach, których powierzchnia netto wynosi ponad 1000 metrów kwadratowych i jest oświetlona wyłącznie sztucznym światłem. Powierzchnia wyznaczająca obowiązek instalowania oświetlenia ewakuacyjnego w pozostałych budynkach określonych w Polskiej Normie wynosi ponad 2 tys. metrów kwadratowych netto.
Planując rozmieszczenie elementów oświetlenia nie można zapomnieć o drogach, którymi przebiegać będzie ewentualna ewakuacja osób przebywających w danym budynku.

Minimum godzina

Godzina to minimalny czas, w jakim powinno działać oświetlenie awaryjne. Ważne jest, by włączyło się ono nie później, niż w ciągu 5 sekund od chwili, w której przestało działać oświetlenie podstawowe danego obiektu. Zasada ta nie dotyczy miejsc określonych jako strefy wysokiego ryzyka. Tu oświetlenie awaryjne musi zadziałać najpóźniej pół sekundy od momentu, w którym zgasły lampy będące podstawowym źródłem światła w obiekcie.

Gdzie montować oświetlenie ewakuacyjne?
Miejscem, w którym szczególnie wskazane jest umieszczenie elementów oświetlenia ewakuacyjnego są przede wszystkim wszystkie wyjścia z poszczególnych pomieszczeń i budynku oraz schody. nie może ich zabraknąć również w okolicy elementów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ewakuowanych osób. Elementy oświetlenia powinny być zainstalowane m.in. w miejscu, w którym sufit się obniża, występują lokalne zmiany w poziomie podłogi oraz wszędzie tam, gdzie można pojawiają się wszelkiego rodzaju przewężenia korytarza.
Elementów oświetlenia ewakuacyjnego nie powinno zabraknąć również w miejscach, w których schodzą się poszczególne ciągi komunikacyjne i punktach, w których zmieniają one kierunek biegu.

Regularna kontrola

Każde oświetlenie ewakuacyjne powinno być poddawane regularnym kontrolom. O tym, jak często należy je przeprowadzać i w jaki sposób sprawdzać sprawność elementów oświetlenia mówią przepisy i normy. One mówią również o tym, kto jest upoważniony do przeprowadzenia przeglądu.

Właściciel budynku musi pamiętać o dwóch podstawowych rzeczach. Przegląd oświetlenia awaryjnego w każdym obiekcie powinien odbywać się co najmniej raz w roku, a raporty z każdego z nich muszą być zapisywane w specjalnym dzienniku założonego dla każdego obiektu. Ważne jest też, by dopilnował systematycznego przeprowadzania prac konserwacyjnych całej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.