14 kwietnia 2024

Sprawy spadkowe – czym są oraz jak przebiega postępowanie spadkowe?

prawo

Wielu z was odrzuca myśl, że kiedyś stanie przed wyborem przyjęcia lub odrzucenia spadku. Wtedy warto, jest dopełnić wszystkie formalności, które się z tym wiążą i oszczędzić sobie sporo niepotrzebnego stresu. Warto wiedzieć, że z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie, która zmarła i pozostaje po niej masa spadkowa. Spadek, jaki pozostawiła zmarła osoba, możesz nabyć na dwa sposoby, a mianowicie przez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe.

Prawo do nabycia spadku odbywa się przed Sądem, który wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ale może też odbyć się przed notariuszem, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Jeśli podejrzewasz, że długi spadkodawcy znacznie przewyższają wartość masy spadkowej, to możesz odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od momentu stwierdzenia nabycia przez Ciebie spadku.

Od czego zacząć?

Sprawy spadkowe zaczynają się od tego, że spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy na złożenie oświadczenia o:

  • Przyjęciu spadku wprost – wtedy przyjmujesz wszystkie prawa, obowiązki oraz zobowiązania, które wchodzą w skład spadku.
  • Odrzuceniu spadku – jesteś wtedy wyłączony z dziedziczenia.
  • Przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy odpowiadasz także za długi zmarłego, ale tylko co do wysokości masy spadkowej, długi nie obciążą Twojego portfela.

O odpowiednie dokumenty może zadbać dobry adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi w Koszalinie. W oświadczeniu wskaż wszystkie osoby, które mogą wchodzić skład dziedziczenia. Warto też dodać, że prawo do spadku nie się nie przedawnia. Dowiedz się także, do której grupy spadkowej należysz, gdyż pierwsza grupa jest zwolniona z opłat podatkowych w Urzędzie Skarbowym.

Postępowanie czy jest niezbędne?

Sprawy spadkowe w Koszalinie, ale też w innych miastach w kraju wymagane są tylko wtedy, kiedy w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości, ruchomości tj. samochód czy pieniądze na kontach w banku. Pamiętaj, że bez stwierdzenia o nabyciu spadku nie możesz rozporządzać majątkiem zmarłego, nawet jeśli wiesz, że jesteś spadkobiercą.

Stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w zasadzie złożyć może każda osoba, która uważa, że jest spadkobiercą po zmarłym. Nie jest to trudne, ponieważ wniosek możesz złożyć w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku może zostać wydane wcześniej niż po pół roku od śmierci spadkodawcy, jeśli wszyscy spadkobiercy złożą na czas swoje oświadczenia.

Co wpisać we wniosku?

We wniosku musisz wskazać oznaczenie sądu, oznaczenie wnioskodawców oraz uczestników, sformułowanie, o co wnosisz, a na końcu uzasadnij swój wniosek. W oświadczeniu wskaż wszystko, co wiesz o istnieniu lub nieistnieniu osób, które mogą być spadkobiercami. Poinformuj też, czy wiesz coś na temat testamentu, który mógłby pozostawić zmarły. Do kompletnego złożenia wniosku potrzebny będzie też akt zgonu spadkodawcy i dokumenty, które potwierdzą, że jesteś spadkobierca tj. akt urodzenia czy akt małżeństwa.

Co u notariusza?

W przypadku gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do pozostałości majątku oraz do grona osób dziedziczących, to dużym ułatwieniem okazać się może sporządzenie aktu dziedziczenia u notariusza. Tak samo możesz postąpić, jeśli wiesz, że tylko Ty jesteś spadkobiercą. Wyjątki kiedy notariusz nie wykona takiej czynności to np. wtedy gdy spadkodawca posiadał majątek poza granicami Polski lub jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.