1 czerwca 2023

Jakie metody wykorzystuje się przy poszukiwaniu złóż?

złoża

Poszukiwanie złóż w obecnych czasach może wiązać się z zapoznawaniem się z coraz to nowszymi ustawami, które będą określały, na jakich zasadach może się to odbywać. Zostało wprowadzone nowe prawo geologiczne i górnicze, które niosło bardzo duże nadzieje na to, że zostaną uproszczone procedury związane z podjęciem eksploatacji kopalin. Od wprowadzenia go, minął już kwartał i wszyscy zdążyli już zastosować się do nowych rozporządzeń wykonawczych. Jednak ciągle pozostaje w głowie pytanie, jakie metody teraz wykorzystuje się przy poszukiwaniu złóż?

Jakie metody wykorzystuje się przy poszukiwaniu złóż?

Każda kopalina powinna mieć odpowiednio dostosowane do siebie metody jej poszukiwania. Przy doborze metody uwzględnia się parametry surowca, takie jak na przykład oczekiwane warunki jego występowania, skład mineralny i chemiczny, a także oczekiwana głębokość, na jakiej odbywa się poszukiwanie złóż. Jakie więc są możliwe dostępne metody, które wykorzystywane są przy poszukiwaniu złóż?

Magnetotelluryka

Jest metodą nieinwazyjną geoelektryczną, która wykorzystuje naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi. Zapewnia to szerokie i ciągłe spektrum fal pola elektromagnetycznego, które indukują w ziemi prądy możliwe do rejestracji na powierzchni ziemi. Jak to wygląda w praktyce? Metoda ta pozwala na zobrazowanie rozkładu przewodnictwa kompleksów skalnych na głębokości od kilkunastu metrów do aż setek kilometrów. Jednostka, która jest położona głębiej, musi posiadać większą miąższność, aby móc zostać prawidłowo zlokalizowana i rozpoznana. Typowa jej stacja składa się z jednostki pomiarowej.

Grawimetria

Jest to pasywna i w pełni nieinwazyjna metoda geofizyczna, bazująca na pomiarze natężenia pola grawitacyjnego, które występuje na Ziemi. Pomiar grawimetryczny jest niezwykle szybki, a jedyne czego wymaga to umieszczenia instrumentu w odpowiednim miejscu i jego wypoziomowaniu. Badania nie wymagają generowania żadnego sygnału, gdyż korzysta ono z naturalnego pola grawitacyjnego Ziemi. Dzięki bardzo dużej czułości, jaką posiada urządzenie, które wykorzystuje się przy tej metodzie, można bardzo łatwo odnaleźć pustki i rozluźnienia, które są spowodowane eksploatacją górniczą. W dużym skrócie – metoda zajmuje się badaniem pola siły ciężkości i Ziemi. Wszystko dzieje się na podstawie pomiarów siły ciężkości realizowanych na powierzchni Ziemi.

Sejsmika refleksyjna

Jest to jedna z geofizycznych metod pomiarowych, która pozwala na uzyskanie obrazu struktur geologicznych. Zajmuje się ona badaniem rozchodzenia się fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne, które wywołał wstrząs lub inne drgania rozchodzą się w głąb Ziemi.

Polaryzacja wzbudzona

Jest to rozszerzenie metody elektrooporowej o dodatkowy pomiar zdolności ośrodka geologicznego do gromadzenia ładunków elektrycznych, czyli tak zwanej polaryzoowalności. Jest ona bezpośrednim odzwierciedleniem koncentracji minerałów rudalnych, które występować mogą również w formie rozproszonej.

Poszukiwanie złóż nie należy do najłatwiejszych zadań, dlatego warto najpierw dokładnie zapoznać się z tym, jaka metoda będzie odpowiednią do wykorzystania, a następnie wyposażenie się w odpowiedni sprzęt.

Copyright © All rights reserved.