14 kwietnia 2024

Właściwości olejów przemysłowych

oleje

Właściwości olejów przemysłowych różnią się w zależności od bazowego składnika użytego do ich produkcji. Każdy z nich będzie inaczej reagował na kompatybilność chemiczną, stabilność termiczną i inne czynniki. Asortyment olejów przemysłowych obejmuje osiem głównych grup: oleje mineralne, syntetyczne, estry, silikonowe, półsyntetyczne i estry syntetyczne. Produkty przemysłowe generalnie mają wąski zakres zastosowań, ponieważ są wykorzystywane przede wszystkim w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub w niedostępnych miejscach.

Olej, Łódź – stabilność chemiczna i termiczna

Oleje przemysłowe mają wiele zastosowań, jak systemy smarowania i chłodzenia. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką wydajność w trudnych warunkach, obejmujących ekstremalne temperatury, wysokie ciśnienie oraz działanie substancji chemicznych.

Do głównych cech olejów przemysłowych należą:

  • stabilność chemiczna i termiczna – oleje przemysłowe powinny wykazywać te cechy. Oznacza to, że produkt nie reaguje z innymi chemikaliami lub nie ulega degradacji w wysokich temperaturach;
  • temperatura krzepnięcia – to temperatura, w której olej zaczyna płynąć pod własnym ciężarem. Im niższa wartość, tym lepiej produkt będzie się zachowywał w zimnych warunkach pogodowych;
  • wskaźnik lepkości (liczba VI) – pokazuje, jak wysoki poziom wykazuje olej w przypadku rozrzedzania się pod wpływem gorąca. Im wyższa liczba VI, tym lepiej produkt jest w stanie utrzymać swoją lepkość w miarę nagrzewania się podczas pracy.

Olej, Łódź – antykorozyjność, antyoksydacyjność i antypienność

Najważniejszą właściwością oleju przemysłowego jest jego zdolność do odporności na korozję. Produkt służy do smarowania całej maszyny, więc musi być odporny na korozję w trudnych warunkach.

Olej przemysłowy w okresie eksploatacji jest narażony na działanie różnych czynników w środowisku, takich jak powietrze, pary wodne i zmiany temperatury. Dlatego olej z łódzkiej fabryki powinien mieć dobrą odporność na utlenianie, aby zapewnić dobrą pracę przez długi czas.

Oleje przemysłowe są często stosowane w urządzeniach wysokociśnieniowych lub w warunkach niskiej temperatury, więc muszą mieć dobrą zdolność do zalewania. To zapobiega zalaniu i innym wypadkom spowodowanym gromadzeniem się cieczy.

Olej, Łódź – wysoka odporność na degradację termooksydacyjną

Stabilność termooksydacyjna jest ważną właściwością olejów przemysłowych. Oleje przemysłowe podczas ich użytkowania narażone są na działanie wysokiej temperatury i warunków utleniających. Utlenianie może być spowodowane przez kilka czynników, w tym tlen, wodę, światło i ciepło. Reakcje, które zachodzą w olejach przemysłowych, powodują powstawanie wolnych rodników, inicjujących reakcje łańcuchowe, co skutkuje zmianą właściwości fizycznych, takich jak lepkość czy kolor.

Olej, Łódź – film ochronny na wszystkich metalowych częściach maszyny

Oleje przemysłowe muszą tworzyć film ochronny na wszystkich metalowych częściach maszyny i przez cały czas zapobiegać kontaktowi metal-metal. Powinny również być zdolne do funkcjonowania w skrajnych temperaturach (od -40˚C do +150˚C), być niekorozyjne, mieć dobre właściwości smarne i wykazywać odporność na skutki utleniania.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.