21 lutego 2024

Kiedy wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza

pozwolenie

Chlewnie, suszarnie oraz kotły gazowe to instalacje, które emitują do atmosfery różnorodne substancje. Aby korzystać z nich legalnie, należy uzyskać pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Trzeba pamiętać, że wymagane jest ono zarówno, gdy emisja substancji odbywa się w sposób zorganizowany, czyli poprzez wentylację lub komin, jak i w przypadku emisji niezorganizowanej.

Kiedy wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza?

Zgodnie z prawem wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wymaga pozwolenia. Jednak istnieją pewne przypadki, w których nie ma konieczności ubiegania się o ten dokument. Pozwolenia na emisję pyłów do otoczenia nie wymagają m.in. instalacje:

  • do produkowania palonego wapna;
  • używane w gastronomii;
  • do powlekania (jeśli wykorzystuje się mniej niż 1 t powłok w ciągu roku);
  • do mielenia, suszenia oraz brykietowania węgla;
  • do suszenia warzyw, owoców i innych płodów leśnych oraz rolnych;
  • do wyrobu szkła (w przypadku wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę);
  • do produkcji drzewnego węgla;
  • nieobjęte standardami emisyjnymi – gdy żadna substancja emitowana do atmosfery nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów jej stężenia w powietrzu.

Jeśli jednak korzystasz z jakiejkolwiek instalacji emitującej gazy i pyły do powietrza, najlepiej skontaktuj się z regionalną dyrekcją ochrony środowiska, by upewnić się, czy nie wymaga pozwolenia. Pamiętaj, że nawet jeśli znajduje się na liście systemów niewymagających zezwolenia, lecz negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne, prawdopodobnie będziesz zobowiązany do zgłoszenia tego faktu.

Jak uzyskać pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza?

Aby uzyskać pozwolenie na emisję pyłów do otoczenia, musisz złożyć odpowiedni wniosek o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wraz z dokumentem potwierdzającym, iż jesteś uprawniony do postępowania w obrocie prawnym. Dodatkowo masz obowiązek dołączyć streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej, a następnie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji. Pamiętaj, że w przypadku instalacji nowo wybudowanej bądź przebudowanej, masz obowiązek uzyskać pozwolenie, zanim oddasz ją do użytkowania.

Gdy złożysz wszelkie niezbędne dokumenty, urząd rozpocznie sprawdzanie Twojego wniosku o uzyskanie pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. Skontroluje, czy nie popełniłeś żadnych błędów, a w razie jakichkolwiek pomyłek wezwie Cię do ich skorygowania.

Jeśli jednak masz problem z samodzielnym sporządzeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, zalecane jest korzystanie z profesjonalnego konsultingu środowiskowego: https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/stala-obsluga-firm.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.