15 czerwca 2024

Jak prowadzone są sprawy spadkowe i jak znaleźć odpowiedniego adwokata?

spadek

Śmierć bliskich nam osób, szczególnie członków rodziny, zawsze należy do przykrych i traumatycznych doświadczeń. Niestety, smutek i żal związane z utratą bardzo często mogą doprowadzić do sytuacji w której, przytłoczeni, zapominamy o dopilnowaniu związanych z tą kwestią formalności jak choćby dziedziczenia majątku osoby zmarłej. Nieważne czy reprezentujemy w sądzie nasze interesy osobiście, czy za pełnomocnictwem dobrego adwokata od spraw spadkowych z Łodzi, nie jest to łatwy temat, jednak z pewnością warto jest poświęcić dłuższą chwilę na zapoznanie się z przebiegiem sprawy spadkowej, gdyż wiedza ta może nam pomóc w przyszłości uniknąć przykrego zaskoczenia oraz niepotrzebnego stresu.

Jak przygotować się do sprawy spadkowej w Łodzi?

Co do zasady istnieją dwie możliwości przeprowadzenia sprawy spadkowej: notarialna oraz sądowa. Postępowanie przy udziale notariusza może wydawać się rozwiązaniem o wiele szybszym (porównując do postępowania na drodze sądowej, można powiedzieć, że wręcz ekspresowym) jednak i znacznie kosztowniejszym. Dodatkowo załatwienie sprawy w ten sposób wymaga również jednoczesnej obecności wszystkich spadkobierców, co w praktyce może okazać się trudnym do spełnienia warunkiem.

Chcąc rozstrzygnąć sprawę na drodze sądowej, zobowiązani jesteśmy w terminie sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy do złożenia stosownego oświadczenia. W zależności od tego, czy zamierzamy w pełni przyjąć ewentualny majątek, jaki pozostawiła po sobie osoba zmarła, czy się go zrzec mogą to być:

  1. Przyjęcie spadku wprost – oznacza w praktyce przyjęcie całej masy spadkowej. Należy zwrócić uwagę, że w jej skład mogą wchodzić nie tylko dobra finansowe, lecz także zobowiązania i długi powstałe za życia spadkobiercy!
  2. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – w tym przypadku wszelkiego rodzaju długi zmarłego również wchodzą w skład masy spadkowej, jednak odpowiadamy za nie wyłącznie wartością odziedziczonego majątku!
  3. Odrzucenie spadku – ma miejsce w sytuacji, w której z jakichś powodów nie zamierzamy przyjmować spadku.

Warto pamiętać, że formalności tej dokonać możemy osobiście lub pośredniczyć w tym może dobry adwokat od spraw spadkowych z Łodzi.

Jak wygląda przebieg sprawy spadkowej w Łodzi?

Kolejnym krokiem na drodze do odziedziczenia spadku, po złożeniu stosownego oświadczenia jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z aktem zgonu spadkodawcy oraz potwierdzeniem, że jesteśmy osobą uprawnioną do nabycia spadku. Kolejnym niezbędnymi dla sądu rejonowego dokumentami, nim będzie mógł przystąpić do podziału masy spadkowej, będą również testament, wykaz majątku czy akty własności należących do zmarłego nieruchomości. Dopiero po dostarczeniu ich wszystkich sąd będzie mógł dokonać odpowiedniego podziału całej masy spadkowej pomiędzy występujących o nią spadkobierców. Nieoceniony w tej sytuacji może być dobry adwokat od spraw spadkowych Łódź, który nie tylko dopilnuje, aby przygotować niezbędną dokumentację, lecz będzie w odpowiedni sposób reprezentował nasze interesy. Podczas dokonywania wyboru dobrego adwokata od spraw spadkowych w Łodzi, warto kierować się posiadanym przez niego doświadczeniem w zakresie prowadzenia spraw spadkowych. 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.